Ön itt van most: / Hűségkártya / Hűségkártya Általános Szerződési Feltételek

Hűségkártya Általános Szerződési Feltételek

A MARIONNAUD HŰSÉGPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS A TÖRZSVÁSÁRLÓI HŰSÉGKÁRTYA HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

Hatályos: 2015. december 14. napjától

(A 2015. december 14. napján hatályba lépő változásokat aláhúzott vastag dőlten szedett szöveg jelzi)

A Marionnaud törzsvásárlói hűségprogramban történő részvétel és a törzsvásárlói státusz megszerzésének feltétele a www.marionnaud.hu/h-segkartya-regisztracio/ oldalon található elektronikus kártyaigénylőlap kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztül az „elküld” ikonra történő klikkeléssel történő elektronikus beküldése (a továbbiakban: online regisztráció) vagy a papíralapú kártyaigénylő lap kitöltése, aláírása és bármelyik www.marionnaud.hu/uzleteink honlapon felsorolt Marionnaud Parfümériák üzletben (a továbbiakban: Üzlet) történő leadása, illetve a postai úton való megküldése a MIDIO HUNGARY Kft. részére a kártyaigénylő lapon megadott postai címre. Az online regisztrációval illetve a papíralapú kártyaigénylő lap aláírásával és annak leadásával a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően szerződés jön létre a Marionnaud Parfumeries kizárólagos magyarországi képviselője a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074056; adószám: 10491214-2-42.) és a kártyaigénylő lap kitöltője között. Az online regisztráció során az elektronikus kártyaigénylő lap kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztül az „elküld” ikonra történő klikkeléssel történő elektronikus beküldése a kártyaigénylő lap aláírásának minősül.

A törzsvásárlói hűségprogramban való részvétel és a hűségkártya igénylése és felhasználása ingyenes.

Az online regisztrációt illetve a kártyaigénylő lapok MIDIO HUNGARY Kft. részére történő beérkezését és az online regisztráció alkalmával az elektronikus kártyaigénylőlapon illetve a papíralapú kártyaigénylő lapokon (a továbbiakban együttesen: kártyaigénylő lap) feltüntetett adatok feldolgozását követő 4 (négy) héten belül kerülnek az állandó plasztik törzsvásárlói hűségkártyák kiállításra és a törzsvásárlók részére megküldésre.

A törzsvásárlói hűségprogramban minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy vehet részt!

A kártyaigénylő lapokat minden igénylő csak a saját személyes adataival jogosult és köteles kitölteni, mely adatok valóságáért a kártyaigénylő lap aláírásával (beleértve az online regisztráció során az elektronikusan kitöltött kártyaigénylő lap elektronikus beküldését is) (a továbbiakban együttesen: kártyaigénylő lap aláírása) vállal felelősséget az igénylő. A megadott adatok valóságtartalmáért a MIDIO Hungary Kft. nem vállal felelősséget.

Az Üzletben történő regisztráció és hűségkártya igénylése esetén az igényléssel egyidejűleg eszközölt vásárlás után esedékes hűségpontok a törzsvásárló hűségkártyáján azonnal jóváírásra kerülnek. Az Üzletben történő regisztráció és hűségkártya igénylése esetén a plasztik törzsvásárlói hűségkártya átvételéig, de legkésőbb a kártyaigénylő lap leadásától számított 3 (három) hónapig a kártyaigénylő lap mellékletét képező ideiglenes kártya használatára jogosult a törzsvásárló. Az ideiglenes kártyára a hűségkártyára vonatkozó rendelkezések irányadók. Online regisztrációval egyidejűleg eszközölt vásárlás után esedékes hűségpontok a törzsvásárlói kártya kiállításával egyidejűleg jóváírásra kerülnek a hűségkártyán. Online regisztráció esetén ideiglenes kártya kiállítására nem kerül sor.

Az állandó és az ideiglenes törzsvásárlói hűségkártya a MIDIO Hungary Kft. tulajdonát képezi, és annak érvényessége a kiállítástól számítottan visszavonásig, visszaadásig illetve elvesztéséig érvényes.

A törzsvásárlói hűségkártya személyre szóló és át nem ruházható.

A MIDIO HUNGARY Kft. az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget kizárja.

A törzsvásárlói hűségkártya tartalmazza tulajdonosának vezeték- és utónevét, valamint a kártya számát.

A törzsvásárlói hűségkártya nem fizetőeszköz, kizárólag a jelen általános kereskedelmi feltételekben rögzített jogokat biztosítja.

A törzsvásárlói hűségkártya érvényességi ideje alatt az Európai Gazdasági Térség területén található valamennyi Marionnaud Parfümériában felhasználható, amely vásárlásai után a jelen ÁSZF-ben meghatározott hűségpont jóváírásokra válik jogosulttá, azzal, hogy az ilyen vásárlások után járó hűségpontok a Magyar Nemzeti Bank jóváíráskor érvényes a vásárlás szerint irányadó deviza/HUF középárfolyama szerint kerül átszámításra. A törzsvásárlói kártya külföldön való felhasználás kapcsán felmerült esetleges problémákért és károsodásért a MIDIO HUNGARY Kft. felelősséget nem vállal.

Az állandó törzsvásárlói kártya kiállításával egyidejűleg 50 hűségpont pont kerül jóváírásra az új törzsvásárlóknak.

Minden egyes, az Üzletekben való vásárlás alkalmával a törzsvásárlói kártyának a fizetéssel egyidejűleg az Üzlet alkalmazottja részére történő bemutatása ellenében a törzsvásárló törzsvásárlói hűségkártyáján hűségpontok kerülnek jóváírásra, a vásárlás bruttó értéke alapján számított 300 forintonként 1 pont. A Marionnaud Parfümériákban megvásárolt ajándékkártyák értéke után járó hűségpontok az ajándékkártya vásárlójának kerülnek jóváírásra, ezért az ajándékkártya felhasználásakor a felhasznált ajándékkártya értéke után újabb hűségpontok a kártyabirtokosnak nem járnak.

Minden egyes, a MIDIO Kft. által üzemeltetett Marionnaud Webáruházban (www.marionnaud.hu) (a továbbiakban: Webáruház) való vásárlás alkalmával a törzsvásárlói hűségkártya számának a vásárlás során történő feltűntetése esetén a megadott számú törzsvásárlói hűségkártyán hűségpontok kerülnek jóváírásra, a vásárlás bruttó értéke alapján számított 300 forintonként 1 pont. A Webáruházban történő vásárlással összefüggésben felmerült hűségpontok jóváírására a vásárlás során megadott számú törzsvásárlói hűségkártyán a vásárlás tárgyhónapját követő hónapban kerülnek jóváírásra. A Webáruházban történő vásárlás során esetlegesen tévesen feltüntetett hűségkártya számból vagy hűségkártyaszám fel nem tűntetéséből eredő minden felelősség kizárólag a vásárlót terheli, téves kártyaszám megadása vagy hűségkártyaszám fel nem tűntetése esetén a kártyaszám módosítására vagy utólagos megadására és hűségpontok utólagos jóváírására nincs mód és lehetőség. A Webáruházban való vásárlás során ideiglenes kártya használatára nem jogosult az igénylő.

 

Amennyiben a törzsvásárló születésnapján, illetve az azt megelőző vagy azt követő két naptári napon valamelyik Üzletben vásárol, a vásárlás után járó hűségpontok duplája kerül jóváírásra a kártyáján.

 

A megszerzett pontok másra át nem ruházhatók.

 

A törzsvásárlói kártyán 100 pont összegyűjtését követően a MIDIO HUNGARY Kft. bruttó 1.500 Ft értékű hűségcsekket állít ki a törzsvásárló részére, amely automatikusan a törzsvásárló által regisztrált postai címre kerül postai úton megküldésre.

A hűségpontok érvényességi ideje 24 hónap, ezt követően a fel nem használt hűségpontok automatikusan törlődnek rendszerünkből.

 

A hűségcsekkek át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók, azok csak és kizárólag az Üzletekben történő vásárlás során használhatók fel fizetéskor, a kiállítástól számított 1 éven belül. A hűségcsekkel történő fizetés esetén amennyiben annak értéke meghaladja a vásárolt termékek bruttó fogyasztói árát, úgy az teljes mértékben felhasználására kerül, visszajáró készpénz nem kerül kifizetésre. Hűségcsekk felhasználásakor a felhasznált hűségcsekk értéke után újabb hűségpontok a kártyabirtokosnak nem járnak.

 

A hűségcsekk felhasználásakor a törzsvásárlónak, személyazonossága igazolásául, be kell mutatnia törzsvásárlói kártyáját is. A sérült, lekapart, elszakadt vagy megrongálódott utalvány nem használható fel, azt az Üzlet alkalmazottai jogosultak visszautasítani.

 

A törzsvásárlói hűségkártya nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel. A törzsvásárló törzsvásárlói hűségkártyájával egyidejűleg egyéb, az Üzletekben érvényes kedvezményeket is igénybe veheti.

 

A törzsvásárlói hűségkártya vagy ideiglenes kártya elvesztése vagy ellopása esetén a törzsvásárlónak az esetet a MIDIO Hungary Kft. felé be kell jelentenie. Ebben az esetben egy új törzsvásárlói hűségkártya kerül a törzsvásárló részére kiállításra. Az új kártyán - kiállításával egyidejűleg - a korábbi kártyával megszerzett és még fel nem használt pontok jóváírásra kerülnek. Amennyiben a törzsvásárló bejelentési és új kártyaigénylési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor elveszíti annak a lehetőségét, hogy felhasználja összegyűjtött és fel nem használt pontjait, valamint a kártyához kapcsolódó minden egyéb kedvezményt is.

 

A törzsvásárló bármikor indokolás nélkül, írásban, azonnali hatállyal kiléphet a törzsvásárlói hűségprogramból. Ehhez elegendő, ha írásban tudatja ezt a kívánságát a MIDIO Hungary Kft-vel, és visszaszolgáltatja törzsvásárlói hűség kártyáját. Ebben az esetben az összegyűjtött pontok a kilépés időpontjában elvesznek, és a törzsvásárló semmilyen kártalanításra vagy kártérítésre nem jogosult.

 

A MIDIO HUNGARY Kft. a törzsvásárlói hűségprogrammal kapcsolatos a törzsvásárlónak személyesen címzett minden küldeményt mindenkor a törzsvásárló utolsó ismert címére küld meg postai úton. A személyes adatok változását az Üzletekben található Módosítási kérelem nyomtatványon kell bejelenteni, vagy közvetlenül a vevőszolgálatokon elektronikus levél, telefon, postai levél vagy fax útján jelezni (cím: 1161 Budapest, Baross u. 65., e-mail: vevoszolgalat@marionnaud.hu; telefon: 1/406-0406, fax: 1/405-7360). Az adatváltozások bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért a MIDIO HUNGARY Kft. felelősséget nem vállal.

A MIDIO HUNGARY Kft. jogosult a www.marionnaud.hu honlapon, illetve az Üzletekben kifüggesztett hirdetmény útján bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, a törzsvásárlói hűségprogramot felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetve a hűségkártyákat visszavonni. A hirdetmények a honlapon, illetve az Üzletekben való közzétételt követő 14. naptári napon valamennyi törzsvásárlóra nézve a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is kötelező érvénnyel és hatállyal rendelkeznek, az abban foglaltak a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is a jelen ÁSZF-et módosítják, kivéve azon törzsvásárlók vonatkozásában, akik a hirdetmény közzétételétől számított 14 naptári napon belül bejelentik a törzsvásárlói hűségprogramból való kilépésüket.

A hirdetmények és módosítások a már kibocsátott hűségcsekkek felhasználhatóságát nem érintik, azok érvényességi idejük lejártáig a kibocsátáskor érvényes feltételek mellett maradnak felhasználhatók.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók.

A Marionnaud Hűségprogrammal és törzsvásárlói hűségkártyával kapcsolatos kérdésekre (beleértve a hűségpontok aktuális alakulását) a +36 1 406 0 406-os telefonszámon lehet felvilágosítást kérni. A telefonhívás nem emelt díjas szolgáltatás. Egyebekben a Marionnaud Parfümériák Üzleteinek munkatársai a természetesen személyesen is az ügyfelek és a törzsvásárlók rendelkezésére állnak.

A Marionnaud Hűségprogrammal kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályait az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A „MARIONNAUD” WEBÁRUHÁZZAL ÉS A TÖRZSVÁSÁRLÓI HŰSÉGKÁRTYÁKKAL VALAMINT A HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

A Marionnaud Parfumeries kizárólagos magyarországi képviselője: Midio Hungary Kft. 1161 Budapest Baross utca 65. Minden jog fenntartva!


 

MIDIO HUNGARY KFT.

Budapest, 2015. november 30. 

 

 

 

 

 

 

Estelle&Thild
Erborian
BE Creative Make Up
Solait
Somerset Natural European
Lancôme
SISLEY