Ön itt van most: / Mitomo szett nyereményjáték

Mitomo szett nyereményjáték

Marionnaud- Mitomo szett Instagram

Promóciós nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

(Játékszabályzat)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 1. A Játék szervezője és Lebonyolítója

A „ Marionnaud- Mitomo szett Instagram” elnevezésű promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Midio Hungary Kft.  (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65., cégjegyzékszám: ) (a továbbiakban: ”Szervező”).

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A Játékosok személyes adatainak feldolgozása a Szervező által megbízott adatfeldolgozók által történik.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal (”Instagram profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 3.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy vehet részt a Játék 4. pontban írt időtartama alatt aki elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és kifejezetten hozzájárul a komment elhelyezésével a Szervező rendelkezésére bocsátott a Instagram regisztráció során megadott nevének (és vagy Instagram ID), az Instagram profilképének és személyes Instagram oldala internetes elérhetési útvonalának Játékkal összefüggő, az Adatvédelmi Tájékoztatóban( https://www.marionnaud.hu/mitomo-szett-nyeremenyjatek/ ) írtak szerinti kezeléséhez és

 1. A Marionnaud Parfüméria @marionnaud_hu /) Instagram oldal követője legyen és a 2018. December 05-én kikerülő posztban feltett kérdésre a poszt alatt 2018. December 09. 24:00 óráig komment formájában válaszoljon (Pályázat).

(a továbbiakban ”Játékos” vagy ”Résztvevő”) .

 1. A Játék menete

A Marionnaud Parfüméria Instagram (@marionnaud_hu)  oldalán 2018. December 05-én kikerül egy poszt a következő szöveggel:

MITOMO Nyereményjáték

Ugye, hogy szeretnél egy különleges arcmaszkokból álló Mitomo szettet? Most megnyerheted!

Ahhoz, hogy A Tiéd legyen a 4 db szett egyike, kövesd az alábbi lépéseket:

1.         Lájkold ezt a posztot!

2.         Mondd el nekünk kivel osztanád meg a szett tartalmát!

A játék 2018. December 05.-től 2018. December 09.-ig tart!

Sorsolás: 2018. December 10. A nyertest Itt a poszt alatt és privát üzenetben is értesítjük.

Részletes játékszabályzat: link a bioban.


Kérünk csak akkor küldj kommentet, amennyiben játszani szeretnél!
A játékban való részvétel önkéntes.
A komment beküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárulsz ahhoz, hogy a Midio Hungary Kft. mint a Játék szervezője az Instagram regisztráció során megadott nevedet (és/vagy Instagram ID), az Instagram profilképedet és személyes Instagram -oldalad internetes elérési útvonalát mint személyes adataidat a Játékkal összefüggően az Adatvédelmi Tájékoztatóban  meghatározottak szerint kezelje.

A komment beküldésével kijelented, hogy a Játékszabályzatot  https://www.marionnaud.hu/mitomo-szett-nyeremenyjatek /  és az Adatvédelmi https://www.marionnaud.hu/mitomo-szett-nyeremenyjatek    megismerted, az abban foglaltakat kifejezetten magadra nézve kötelezőnek elfogadod.

 1. A játék időtartama: 
  2018. December 05. –December 09. 24:00
  Sorsolás: 2018. December 10. 10:00

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Marionnaud- Mitomo Maszk Instagram” promóciós nyereményjátékhoz

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató irányadó a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074056; adószám: 10491214-2-42) mint adatkezelő (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) által szervezett „ Marionnaud- MItomo Maszk Instagram” elnevezésű promóciós nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

 

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felel, mint adatkezelő. A nyertesek kisorsolását az Adatkezelő végzi. A nyeremények házhozszállítását az Adatkezelő megbízásából a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-888141) végzi, mint adatfeldolgozó.

A kezelt személyes adatok köre minden Játékos esetén:

 • Az Instagram regisztráció során megadott felhasználó név (és vagy Instagram ID),
 • Instagram profilkép
 • személyes Instagram oldal internetes elérhetési útvonala

A kezelt személyes adatok köre nyertes illetve nyertesnek minősülő pótnyertes Játkos esetén a fentiekben foglaltakon túl:

 • név (vezeték- és keresztnév)
 • kézbesítési postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),

A Játékban való részvétel során a Játékosoknak / Nyerteseknek a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve, ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a Játékos hozzájárulása, alapján jogosult kezelni.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a Játékszabályzatban https://www.marionnaud.hu/mitomo-szett-nyeremenyjatek   meghatározott Pályázat benyújtásával ad meg, melyről a Játékosok a Pályázattal érintett posztban előzetesen tájékoztatásra kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat benyújtásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

 

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzi:

 • DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-888141) Az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése.

A Játékban való részvétellel és a Pályázat benyújtásával a Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe, és ennek keretében személyes adatot ad át az adatfeldolgozást végző részére. Az adatfeldolgozó rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály előír.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost. 
 

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja, illetve a Játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Postai cím: 1161 Budapest, Baross u. 65.

A MIDIO HUNGARY Kft. központi telefonszáma: 06 1 405 54 56

Vevőszolgálat telefonszáma: 06 1 406 0 406 (9.30-tól 17.00-ig)

Email cím: vevoszolgalat@marionnaud.hu

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt a Játékos kérelmezi.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályokban meghatározott esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Jogérvényesítési lehetőségek

A fenti adatkezelési szabályok megsértése esetén a Játékos jogosult az Adatkezelőnél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, továbbá kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Játékos bírósághoz kíván fordulni, a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Egyéb rendelkezések

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóra és a Játék során történő adatkezelésre a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató visszavonásig, illetve az Adatvédelmi tájékoztató módosításáig hatályos!

 

Budapest, 2018. December 05.

Midio Hunary Kft.

 

SISLEY
Margot&Tita
Mark Face And Body
Agent Provocateur
Clean
Zoella
K-Beauty
Le Mini Macaron
Estelle&Thild
Erborian
Human+Kind
BE Creative Make Up
Somerset
Solait
Lancôme
GOSH
Rexaline
OHK!
Dunhill