background image
Üzletkereső

A MARIONNAUD HŰSÉGPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS A TÖRZSVÁSÁRLÓI HŰSÉGKÁRTYA HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Hatályos: 2017. július 24. napjától

A Marionnaud törzsvásárlói hűségprogramban történő részvétel és a törzsvásárlói státusz megszerzésének feltétele a https://www.marionnaud.hu/loyalty oldalon található elektronikus kártyaigénylő lap kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztüli elektronikus beküldése (a továbbiakban: online regisztráció) vagy a papíralapú kártyaigénylő lap kitöltése, aláírása és bármelyik https://www.marionnaud.hu/stores honlapon felsorolt Marionnaud Parfümériák üzletben (a továbbiakban: Üzlet) történő leadása a MIDIO Kft. alkalmazottja részére. Az online regisztrációval, illetve a papíralapú kártyaigénylő lap aláírásával és annak leadásával a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően szerződés jön létre a Marionnaud Parfümériák kizárólagos magyarországi képviselője a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074056; adószám: 10491214-2-42.) és a kártyaigénylő lapon feltüntetett személy között, amennyiben azt a kártyaigénylő lapon feltüntetett személy aláírja. Az online regisztráció során az elektronikus kártyaigénylő lap kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztül történő elektronikus beküldése a kártyaigénylő lap aláírásának minősül.

A törzsvásárlói hűségprogramban való részvétel és a hűségkártya igénylése és felhasználása ingyenes. Papíralapú kártyaigénylő lapok kitöltése, aláírása és leadása esetén a hűségkártya igénylőhöz mellékelt plasztik kártyát, az aláírt papíralapú kártyaigénylő lapnak az Üzletben a MIDIO Kft. alkalmazottja részére történő leadásakor a MIDIO Kft. alkalmazottja kártyaigénylő lapon megadott adat mezők kitöltésének ellenőrzését követően a kártyaigénylő lapról leválasztja és a kártyát aktiválja, majd aktiválást követően átadja a kártyaigénylő lapon feltüntetett törzsvásárló részére. A MIDIO Kft. alkalmazottja a kártya aktiválását megelőzően megkérheti a kártyaigénylő lapot leadó személyt személyazonosságának igazolására, amelynek megtagadása illetve a személyazonosság megfelelő (azaz a kártyaigénylő lapon feltüntetett törzsvásárlóval való egyezőség) igazolásának hiányában a kártya aktiválását és a kártya átadását a MIDIO Kft. és annak alkalmazottja megtagadhatja a személyazonosság megfelelő igazolásáig. Személyazonosságát a törzsvásárló fényképes és hatóság által kiállított érvényes igazolvánnyal köteles igazolni. Online regisztráció esetén az online regisztráció alkalmával az elektronikus kártyaigénylő lapon feltüntetett adatok feldolgozását követő 4 (négy) héten belül kerülnek a plasztik törzsvásárlói hűségkártyák kiállításra és a törzsvásárlók részére postai úton megküldésre.

Üzletben történő vásárlás esetén a törzsvásárlói hűségkártya bemutatása nélkül, webshopban online történő vásárlás esetén a törzsvásárlói kártya számának feltüntetése nélkül a törzsvásárlói hűségprogramban a vásárlásokhoz fűződő kedvezmények nem vehetők igénybe, ennek megfelelően online regisztráció esetén a törzsvásárlói hűségprogramban biztosított hűségkártyával Üzletben történő vásárlás alkalmával a gyakorolható kedvezmények igénybe vételére a kártya átvételéig nincs mód.

A törzsvásárlói hűségprogramban minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy vehet részt. A kártyaigénylő lapokat minden igénylő csak a saját személyes adataival jogosult és köteles kitölteni, mely adatok valóságáért a kártyaigénylő lap aláírásával (beleértve az online regisztráció során az elektronikusan kitöltött kártyaigénylő lap elektronikus beküldését is) (a továbbiakban együttesen: kártyaigénylő lap aláírása) vállal felelősséget az igénylő. A megadott adatok valóságtartalmáért a MIDIO Hungary Kft. nem vállal felelősséget.

Az Üzletben történő regisztráció és hűségkártya igénylése esetén az igényléssel egyidejűleg eszközölt vásárlás után esedékes hűségpontok a törzsvásárló aktivált hűségkártyáján azonnal jóváírásra kerülnek. Online regisztráció esetén a törzsvásárlói hűségprogramban biztosított hűségkártyával (vagy annak számának feltüntetésével) gyakorolható kedvezmények Üzletben történő igénybe vételére a kártya átvételéig nincs mód.

A törzsvásárlói hűségkártya a MIDIO Hungary Kft. tulajdonát képezi, és annak érvényessége a kiállítástól számítottan visszavonásig, visszaadásig illetve elvesztéséig érvényes. 3 év inaktivitás után a törzsvásárlói hűségkártya automatikusan visszavonásra kerül és érvényét veszti.

A törzsvásárlói hűségkártya adott törzsvásárló személyére regisztrált és át nem ruházható, másik személyre a regisztráció nem módosítható. A MIDIO HUNGARY Kft. az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget kizárja.

A törzsvásárlói hűségkártya a kártya számát tartalmazza . A törzsvásárlói hűségkártya nem fizetőeszköz, kizárólag a jelen általános kereskedelmi feltételekben rögzített jogokat biztosítja.

A törzsvásárlói hűségkártya érvényességi ideje alatt az Európai Gazdasági Térség területén található valamennyi Marionnaud Parfümériában felhasználható, amely vásárlásai után a jelen ÁSZF-ben meghatározott hűségpont jóváírásokra válik jogosulttá, azzal, hogy az ilyen vásárlások után járó hűségpontok a Magyar Nemzeti Bank jóváíráskor érvényes a vásárlás szerint irányadó deviza/HUF középárfolyama szerint kerül átszámításra. A törzsvásárlói kártya külföldön való felhasználás kapcsán felmerült esetleges problémákért és károsodásért a MIDIO HUNGARY Kft. felelősséget nem vállal.

Új törzsvásárló esetében a törzsvásárlói kártya aktiválásának tárgyhónapját követő hónap 10. napjáig 50 hűségpont pont kerül jóváírásra az új törzsvásárló törzsvásárlói kártyáján.

Minden egyes, az Üzletekben való vásárlás alkalmával a törzsvásárlói kártyának a fizetéssel egyidejűleg az Üzlet alkalmazottja részére történő bemutatása ellenében a törzsvásárló törzsvásárlói hűségkártyáján hűségpontok kerülnek jóváírásra, a vásárlás bruttó értéke alapján számított 300 forintonként 1 pont. A Marionnaud Parfümériákban megvásárolt ajándékkártyák értéke után járó hűségpontok az ajándékkártya vásárlójának kerülnek jóváírásra, ezért az ajándékkártya felhasználásakor a felhasznált ajándékkártya értéke után újabb hűségpontok a kártyabirtokosnak nem járnak.

Minden egyes, a MIDIO Kft. által üzemeltetett Marionnaud Webáruházban (www.marionnaud.hu) (a továbbiakban: Webáruház) való vásárlás alkalmával a törzsvásárlói hűségkártya számának a vásárlás során történő feltüntetése esetén a megadott számú törzsvásárlói hűségkártyán hűségpontok kerülnek jóváírásra, a vásárlás bruttó értéke alapján számított 300 forintonként 1 pont. A Webáruházban történő vásárlással összefüggésben felmerült hűségpontok jóváírására a vásárlás során megadott számú törzsvásárlói hűségkártyán a vásárlás tárgyhónapját követő hónap 10. napjáig kerülnek jóváírásra. A Webáruházban történő vásárlás során esetlegesen tévesen feltüntetett hűségkártya számból vagy hűségkártyaszám fel nem tüntetéséből eredő minden felelősség kizárólag a vásárlót terheli, téves kártyaszám megadása vagy hűségkártyaszám fel nem tüntetése esetén a kártyaszám módosítására vagy utólagos megadására és hűségpontok utólagos jóváírására nincs mód és lehetőség.

Amennyiben a törzsvásárló születésnapján, illetve az azt megelőző vagy azt követő két naptári napon valamelyik Üzletben vásárol, a vásárlás után járó hűségpontok duplája kerül jóváírásra a kártyáján a vásárlás tárgyhónapját követő hónap 10. napjáig. Ezen kedvezmény igénybevételére csak és kizárólag az Üzletben történő vásárlások esetén van mód, ezen kedvezmény online vásárlások esetén nem vehető igénybe, valamint ajándékkártya vásárlására nem vonatkozik.

A megszerzett pontok másra át nem ruházhatók. A törzsvásárlói kártyán 100 pont összegyűjtését követően a MIDIO HUNGARY Kft. bruttó 1.500 Ft értékű hűségcsekket állít ki a törzsvásárló részére, amely automatikusan a törzsvásárló által regisztrált e-mail címre elektronikusan vagy postai címre kerül postai úton megküldésre. A hűségpontok érvényességi ideje 24 hónap, ezt követően a fel nem használt hűségpontok automatikusan törlődnek rendszerünkből.

A hűségcsekkek át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók, azok csak és kizárólag az Üzletekben vagy Webáruházban történő vásárlás során használhatók fel fizetéskor, a kiállítástól számított 1 éven belül. A hűségcsekkel történő fizetés esetén, amennyiben annak értéke meghaladja a vásárolt termékek bruttó fogyasztói árát, úgy az teljes mértékben felhasználására kerül, visszajáró készpénz nem kerül kifizetésre. Hűségcsekk felhasználásakor a felhasznált hűségcsekk értéke után újabb hűségpontok a kártyabirtokosnak nem járnak. A hűségcsekk felhasználásakor a törzsvásárlónak be kell mutatnia hűségcsekkel érintett törzsvásárlói kártyáját is. A sérült, lekapart, elszakadt vagy megrongálódott utalvány nem használható fel, azt az Üzlet alkalmazottai jogosultak visszautasítani.

A törzsvásárlói hűségkártya nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel. A törzsvásárló törzsvásárlói hűségkártyájával egyidejűleg egyéb, az Üzletekben érvényes kedvezményeket is igénybe veheti.

A törzsvásárlói hűségkártya elvesztése vagy ellopása esetén a törzsvásárlónak az esetet a MIDIO Hungary Kft. felé be kell jelentenie. Ebben az esetben egy új törzsvásárlói hűségkártya kerül a törzsvásárló részére kiállításra és aktiválásra. Az új kártyán - kiállításával és aktiválásával egyidejűleg - a korábbi kártyával megszerzett és még fel nem használt pontok jóváírásra kerülnek. Amennyiben a törzsvásárló bejelentési és új kártyaigénylési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor elveszíti annak a lehetőségét, hogy felhasználja összegyűjtött és fel nem használt pontjait, valamint a kártyához kapcsolódó minden egyéb kedvezményt is.

A törzsvásárló bármikor indokolás nélkül, írásban, azonnali hatállyal kiléphet a törzsvásárlói hűségprogramból. Ehhez elegendő, ha írásban tudatja ezt a kívánságát a MIDIO Hungary Kft-vel, és visszaszolgáltatja törzsvásárlói hűségkártyáját. Ebben az esetben az összegyűjtött pontok a kilépés időpontjában elvesznek, és a törzsvásárló semmilyen kártalanításra vagy kártérítésre nem jogosult.

A MIDIO HUNGARY Kft. a törzsvásárlói hűségprogrammal kapcsolatos a törzsvásárlónak személyesen címzett minden küldeményt mindenkor a törzsvásárló utolsó ismert címére küld meg postai úton. A személyes adatok változását az Üzletekben található Módosítási kérelem nyomtatványon kell bejelenteni, vagy közvetlenül a Vevőszolgálatokon elektronikus levél, telefon vagy postai levél útján jelezni (cím: 1161 Budapest, Baross u. 65., e-mail: vevoszolgalat@ marionnaud.hu; telefon: 1/406-0406, fax: 1/405-7360). Az adatváltozások bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért a MIDIO HUNGARY Kft. felelősséget nem vállal.

A MIDIO HUNGARY Kft. jogosult a www.marionnaud.hu honlapon, illetve az Üzletekben kifüggesztett hirdetmény útján bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, a törzsvásárlói hűségprogramot felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetve a hűségkártyákat visszavonni. A hirdetmények a honlapon, illetve az Üzletekben való közzétételt követő 14. naptári napon valamennyi törzsvásárlóra nézve a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is kötelező érvénnyel és hatállyal rendelkeznek, az abban foglaltak a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is a jelen ÁSZF-et módosítják, kivéve azon törzsvásárlók vonatkozásában, akik a hirdetmény közzétételétől számított 14 naptári napon belül bejelentik a törzsvásárlói hűségprogramból való kilépésüket. A hirdetmények és módosítások a már kibocsátott hűségcsekkek felhasználhatóságát nem érintik, azok érvényességi idejük lejártáig a kibocsátáskor érvényes feltételek mellett maradnak felhasználhatók.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók. A Marionnaud Hűségprogrammal és törzsvásárlói hűségkártyával kapcsolatos kérdésekre (beleértve a hűségpontok aktuális alakulását) a +36 1 406 0 406-os telefonszámon lehet felvilágosítást kérni. A telefonhívás nem emelt díjas szolgáltatás. Egyebekben a Marionnaud Parfümériák Üzleteinek munkatársai természetesen személyesen is az ügyfelek és a törzsvásárlók rendelkezésére állnak.

A Marionnaud Hűségprogrammal kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályait a https://www.marionnaud.hu/policyPrivacy oldalon találja és olvashatja.

A Marionnaud Parfümériák kizárólagos magyarországi képviselője: Midio Hungary Kft. 1161 Budapest Baross utca 65. Minden jog fenntartva!

MIDIO HUNGARY KFT.