background image
Üzletkereső

A MARIONNAUD VIP PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Hatályos: 2017. november 1. napjától

A Marionnaud Parfumeries kizárólagos magyarországi képviselője, a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074056; adószám: 10491214-2-42, a továbbiakban: MIDIO Kft.) a törzsvásárlói hűségprogramja (Marionnaud Hűségprogram) részeként, azon belül VIP programot működtet a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: általános szerződési feltételek vagy ÁSZF) foglaltaknak megfelelően.

A VIP programban az vehet részt, aki:

- a „Marionnaud hűségprogramban való részvételi feltételek és a törzsvásárlói hűségkártya használatának általános feltételei” (https://www.marionnaud.hu/h-segkartya-altalanos-szerz-desi-feltetelek/) szerint törzsvásárlónak minősül (a továbbiakban: törzsvásárló) és hűségkártyája aktiválásra került, és
- bármelyik https://www.marionnaud.hu/uzleteink/ weboldalon felsorolt Marionnaud Parfümériák üzletben kozmetikai termékeket (a továbbiakban: Bolti Vásárlás) összesen legalább bruttó 140.000,- Ft értékben (a továbbiakban: limit) vásárolt az ellenőrzés napját megelőző 12 hónapban.

A limitszámítás során a webshopon keresztül kezdeményezett vásárlások nem kerülnek figyelembe vételre ezen túl pedig kizárólag olyan Bolti Vásárlások kerülnek figyelembe vételre, amelyek után az adott törzsvásárló hűségpontra vált jogosulttá.

Különböző hűségkártyákkal (hűségkártya vonalkódokkal) eszközölt vásárlások értéke a VIP programban való részvétel érdekében nem számítható egybe.

Amennyiben a törzsvásárló Bolti Vásárlását úgy eszközöli, hogy az nem jogosít hűségpontra a törzsvásárló program alapján az utóbb nem pótolható, és az adott vásárlás értéke a VIP program szempontjából figyelmen kívül marad.

A VIP státusz megállapítása érdekében minden hónap 1-jei tárgynappal a törzsvásárlók az ellenőrzés napját közvetlenül megelőző 12 havi Bolti Vásárlásainak összege automatikusan ellenőrzésre kerül. Amennyiben a törzsvásárló előző 12 havi Bolti Vásárlásainak bruttó összege eléri a limitet a limitszámítás szabályai szerint, úgy a törzsvásárló a következő 12 hónapra automatikusan elnyeri a VIP státuszt.

Az érintett törzsvásárlók a hűségprogramon belül működtetett VIP státusz megszerzéséről annak kezdetéről és időtartamáról e-mailen tájékoztatást kapnak a hűségprogramban megadott e-mail címükön. A tájékoztatás megküldésétől számított 15 napon belül az érintett törzsvásárló jelezheti, hogy a VIP programban nem kíván részt venni. Ebben az esetben a VIP státusza az adott törzsvásárlónak nem kerül rögzítésre és a VIP program vonatkozásában a felek között nem jön létre jogviszony. Amennyiben a tájékoztatás megküldésétől számított 15 napon belül az érintett törzsvásárló nem jelzi, hogy a VIP programban nem kíván részt venni, úgy a tájékoztatóban rögzített kezdő időpont napjával a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően szerződés jön létre a Marionnaud Parfumeries kizárólagos magyarországi képviselője a MIDIO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-074056; adószám: 10491214-2-42.) és a törzsvásárló személy között.

A VIP státusz 12 hónapig tart onnantól számítva, hogy a MIDIO Kft. megállapítja, hogy a törzsvásárló a fenti feltételeket teljesítette. A VIP státusz hatálya alatt az érintett törzsvásárló jelezheti a programból való kilépését, amely esetben az erre vonatkozó igény MIDIO Kft. -hez történő megérkezésének napjával az érintett törzsvásárló VIP státusza törlésre kerül és a VIP programban való részvételre való jogviszony a felek között megszűnik a törzsvásárlói státusz megtartása mellett.

A VIP programban való részvétel ingyenes.

A VIP státusz időtartama alatt a VIP státuszú törzsvásárlók VIP státuszra vonatkozó jogosultsága nem kerül felülvizsgálatra. A VIP státusz lejártának napjával az adott törzsvásárló VIP státuszra vonatkozó jogosultsága ismételten megvizsgálásra kerül az akkor hatályos általános szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben az akkor hatályos általános szerződési feltételek rendelkezései értelmében az adott törzsvásárló ismét jogosult a VIP státuszra úgy VIP státusza meghosszabbodik az akkor hatályos általános szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben ezen időpontban nem teljesíti a törzsvásárló az akkor hatályos általános szerződési feltételek rendelkezéseiben maghatározott jogosultsági feltételeket úgy a törzsvásárló VIP státuszát elveszti törzsvásárló státusza megtartása mellett.

A VIP státusz nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel a törzsvásárló részre. A VIP státuszú törzsvásárló a törzsvásárlói hűségprogrammal együtt járó előnyöket, kedvezményeket a VIP státusza mellett továbbra is igénybe veheti kivéve, ha a jelen általános szerződési feltételek másképpen nem rendelkezik, vagy a konkrét ajánlat azt kifejezetten ki nem zárja.

A VIP státuszú törzsvásárló jogosulttá válik arra, hogy a MIDIO Kft. kizárólag a VIP programban részt vevő törzsvásárlók részére biztosított exkluzív ajánlatokkal, exkluzív eseményekre vonatkozó meghívásokkal megkeresse.

A VIP programban meghirdetett ajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatók össze, kivéve, ha a jelen általános szerződési feltételek másképpen nem rendelkezik, vagy a konkrét ajánlat azt kifejezetten lehetővé nem teszi.

A VIP státusz továbbá a következő előnyökre jogosít:
ingyenes házhozszállítás a Webáruházban történő vásárlás esetén vásárlási értékhatártól függetlenül. Használja a következő kódot online megrendeléskor:"VIPSZALLITAS" a törzsvásárló születésnapja naptári hónapjában minden vásárlás után tripla hűségpontot kap (ennek igénybe vétele esetén az egyéb hűségpont szorzókra vonatkozó kedvezményt a VIP törzsvásárló nem veheti igénybe)

A VIP státuszú törzsvásárlók a VIP program keretében meghirdetett exkluzív ajánlatokról, kedvezményekről, egyéb meghirdetetett előnyökről, valamint az exkluzív eseményekre vonatkozó meghívásokról és ezek részleteiről e-mailen kapnak tájékoztatást a hűségprogramban megadott e-mail címükön.

A VIP státusz és az abból eredő előnyök az adott törzsvásárló személyéhez kapcsolódnak és másra át nem ruházhatók.

A VIP státuszt a MIDIO Kft. a törzsvásárló meglévő hűségkártyájához rendeli hozzá, külön VIP kártya kibocsátására nem kerül sor.

A törzsvásárlói státusz megszűnése egyidejűleg a VIP státusz megszűnését is jelenti.

A törzsvásárló bármikor indokolás nélkül, írásban, azonnali hatállyal kiléphet a VIP programból, törzsvásárlói státusza megtartása mellett is. Ehhez elegendő, ha írásban (legalább e-mail útján) tudatja ezt a kívánságát a MIDIO Hungary Kft-vel.

A MIDIO HUNGARY Kft. a VIP programmal kapcsolatos kommunikáció során a törzsvásárlónak a törzsvásárlói hűségprogramban megadott személyes adatait használja, ennek megfelelően a törzsvásárlónak személyesen címzett minden küldeményt mindenkor a törzsvásárló utolsó ismert címére küld meg postai úton, vagy utolsó ismert e-mail címére küld elektronikus levélben. A személyes adatok változását az Üzletekben található Módosítási kérelem nyomtatványon kell bejelenteni, vagy közvetlenül a vevőszolgálatokon elektronikus levél, telefon, postai levél vagy fax útján jelezni (cím: 1161 Budapest, Baross u. 65., e-mail: vevoszolgalat@marionnaud.hu; telefon: 1/406-0406, fax: 1/405-7360). Az adatváltozások bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért a MIDIO HUNGARY Kft. felelősséget nem vállal.

A MIDIO HUNGARY Kft. jogosult a www.marionnaud.hu honlapon, illetve az Üzletekben kifüggesztett hirdetmény útján bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, a VIP programot felfüggeszteni vagy megszüntetni. A VIP program a törzsvásárlói hűségprogram megszűnésével vagy felfüggesztésével automatikusan megszűnik vagy felfüggesztődik. A hirdetmények a honlapon, illetve az Üzletekben való közzétételt követő 14. naptári napon valamennyi törzsvásárlóra nézve a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is kötelező érvénnyel és hatállyal rendelkeznek, az abban foglaltak a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is a jelen ÁSZF-et módosítják, kivéve azon törzsvásárlók vonatkozásában, akik a hirdetmény közzétételétől számított 14 naptári napon belül bejelentik a VIP programból és/vagy a törzsvásárlói hűségprogramból való kilépésüket.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók.

A VIP programmal kapcsolatos kérdésekre a +36 1 406 0 406-os telefonszámon lehet felvilágosítást kérni. A telefonhívás nem emelt díjas szolgáltatás. Egyebekben a Marionnaud Parfümériák Üzleteinek munkatársai a természetesen személyesen is az ügyfelek és a törzsvásárlók rendelkezésére állnak.

A VIP program a törzsvásárlói hűségprogramhoz képest kizárólag a VIP programban résztvevő törzsvásárlók nyilvántartásban való rögzítésére vonatkozó többlet személyes adatkezeléssel jár. A VIP programban résztvevő törzsvásárlók nyilvántartásában kizárólag a törzsvásárlói hűségprogram során megadott személyes adatok kerülnek kezelésre.

A VIP Programban való részvétel, a VIP státusz szükségszerűen együtt jár az adott törzsvásárló hűségprogram során megadott személyes adatainak a hűségprogram keretén belül működtetett VIP program keretében való kezelésével. A törzsvásárló az általa közölt adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulását jogosult a szerződés teljesítését követően, illetve az esetleges vásárlástörténeti adatai felhasználására vonatkozó hozzájárulását bármikor részben vagy egészben visszavonni. Az adatkezelő a törzsvásárló hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül törli illetve anonimizálja az érintett adatokat. A törzsvásárló személyes adatainak törlése, illetve anonimizálása a VIP programban való részvételének automatikus megszűnését eredményezi.

Tekintettel arra, hogy a VIP program a Marionnaud Hűségprogramon belül működtetett exkluzív program így egyebekben a VIP program keretében történő adatkezelésre a törzsvásárlói hűségprogrammal kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályai az irányadók és alkalmazandók, amely szabályokat és tájékoztatásokat az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A „MARIONNAUD” WEBÁRUHÁZZAL ÉS A TÖRZSVÁSÁRLÓI HŰSÉGKÁRTYÁKKAL VALAMINT A HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN” (https://www.marionnaud.hu/Adatvedelmi-tajekoztato/) elnevezésű dokumentum tartalmazza . A Marionnaud Parfumeries kizárólagos magyarországi képviselője: Midio Hungary Kft. 1161 Budapest Baross utca 65. Minden jog fenntartva!